اخبار

اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه تبریز در اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد.
اولین نشست شورای ورزشی دانشگاه تبریز برگزار شد.

اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه تبریز در اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد.

اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه تبریز در اسفند ۱۴۰۱ با حضور اعضاء محترم شورا در محل سالن جلسات مدیریت تربیت بدنی برگزار شد. جلسه شورای ورزش دانشگاه تبریز با تلاوت آیاتی چند از کلام‌ا... مجید با حضور اکثریت اعضاء در اجرای مادّۀ ۳ آیین نامه تشکیل شورای ورزش مؤسسه آموزش عالی موضوع نامه شماره ۲۳۱۹۶۲/۱۱ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل و در خصوص توسعه ورزش دانشگاه تبریز بحث و تبادل نظر گردید.

ادامه مطلب
مسابقات ورزشی کارکنان «گرامیداشت دهه مبارک فجر» در دانشگاه تبریز به ایستگاه پایانی رسید.
معرفی برترین های مسابقات ورزشی «گرامیداشت دهه مبارک فجر» در دانشگاه تبریز

مسابقات ورزشی کارکنان «گرامیداشت دهه مبارک فجر» در دانشگاه تبریز به ایستگاه پایانی رسید.

مسابقات ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه تبریز گرامیداشت دهه‌ی مبارک فجر با معرفی تیم‌های برتر در رشته‌های مختلف به کار خود پایان داد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، این دوره از مسابقات در دو بخش برادران و خواهران در ۹رشته‌ی ورزشی و با حضور ۳۸۰ورزشکار از نهم بهمن ماه آغاز شد و در شانزدهم اسفندماه به ایستگاه پایانی رسید. در بخش برادران ۳۵۰ورزشکار در هفت رشته‌ی ورزشی شامل فوتسال اساتید، فوتسال کارکنان، والیبال اساتید وکارکنان، شنا، تیراندازی، بدمینتون و شطرنج با یکدیگر به رقابت پرداختند.

ادامه مطلب