چارت سازمانی

تعداد بازدید:۴۳۱۴

         مدیر

         معاون
 

مسئول استخر/ مسئول ورزش خواهران / مسئول ورزش برادران    دفتر مدیر    مسئول اماکن ورزشی/ مسئول استادیوم / مسئول دبیرخانه

کمک کارشناس ورزشی /  کمک کارشناس اماکن ورزشی


 

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۳۹۶