سرپرستان ورزش دانشکده ها

تعداد بازدید:۲۷۳۴

سرپرستان ورزش دانشکده ها: این افراد از بین کارمندان و اساتید علاقمند و دلسوز ورزشی در دانشکده ها توسط روسای محترم دانشکده انتخاب شده و در واقع نماینده مدیریت تربیت بدنی در بین دانشجویان آن دانشکده ها می باشند.

از جمله وظایف سرپرستان محترم دانشکده ها، هماهنگی تمام فعالیتهای ورزشی دانشجویان و کارکنان آن دانشکده با مدیریت تربیت بدنی دانشگاه است.

 

اسامی سرپرستان ورزش دانشکده ها
نام دانشکده دختران پسران
پردیس های دانشگاه تبریز ---- آقای رامین سلیمانی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی خانم حسینی پور آقای علی جهانی
دانشکده اقتصاد و مدیریت خانم قلیزاده آقای حسین دادجوی
دانشکده الهیات و علوم اسلامی خانم استادی ---
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خانم دکتر اسکندرنژاد آقای دکتر حجت زمانی
دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی خانم حیدری آقای دکتر ولیزاده کامران
دانشکده حقوق و علوم اجتماعی خانم بخشی الواری ----
دانشکده دامپزشکی خانم مرادی آقای دکتر فرزاد نیاز پور
دانشکده علوم ریاضی خانم دکتر محمدپوری آقای دکتر جواد وکیلی
دانشکده شیمی خانم کبیری آقای باباعلی حکیم زاده
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی خانم حسن زاده آقای یاشار نجاتی
دانشکده علوم طبیعی خانم مختاری آقای دکتر صالحی
دانشکده فیزیک خانم داور آقای فرزاد مجدی
دانشکده فنی مهندسی مرند --- آقای رسول یوزباشی
دانشکده فنی و مهندسی میانه خانم موسوی آقای ایمانلو
دانشکده کشاورزی خانم سعادت پور آقای حسین هاتف
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر --- آقای فرهاد امیری
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر خانم کوشاور آقای اصغر تیموری
دانشکده مهندسی شیمی و نفت --- آقای سعید فاضلی فرد
دانشکده مهندسی عمران خانم یعقوبی آقای یوسف یعثوبی
دانشکده مهندسی مکانیک خانم کاخ ساز آقای رضا تجدد

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۸