معرفی مدیر

تعداد بازدید:۳۲۴۰

 

دکتر محمدرسول خدادادی

دانشیار مدیریت ورزشی

مدیر تربیت بدنی دانشگاه تبریز و دبیر منطقه سه ورزش دانشگاه‌های کشور

عضو هیئت رئیسه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲