معرفی مدیر

تعداد بازدید:۱۸۹۸
نام مرتبه علمی رشته و گرایش سابقه ورزشی تصویر
سعـیــد اهـــــری زاد استاد دکتری ژنتیک - بیومتری

ملی پوش والیبال کشور

دبیر تربیت بدنی دانشگاههای منطقه 3 کشور

رئیس هیئت ورزشهای دانشگاهی استان آذربایجانشرقی

و بیش از 15 سال مدیریت تربیت بدنی

 

شماره تماس ایمیل

04133393177

04133341868

s.aharizad@yahoo.com

 

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۶