تبریک و تسلیت

استاد ارجمند جناب آقای دکتر اهری زاد؛ مدیر محترم تربیت بدنی دانشگاه تبریز

درگذشت والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آنمرحومه علو درجات و برای حضرتعالی صبر و شکیبایی جزیل آرزومندیم.

 

از طرف کارمندان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز

 

**********************************************

استاد ارجمند جناب آقای رحیم شریف؛ مدیر محترم تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان قائم مقام دبیر منطقه 3 کشور که نشان از لیاقت و کاردانی شما دارد، تبریک عرض نموده و برایتان موفقیت روزافزون خواستاریم.

 

از طرف دبیرخانه تربیت بدنی  دانشگاههای منطقه 3 کشور

*******************************************************

استاد ارجمند جناب آقای دکتر امامعلی پور؛ معاون محترم دانشجویی دانشگاه تبریز

درگذشت والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آنمرحومه علو درجات و برای حضرتعالی صبر و شکیبایی جزیل آرزومندیم.

از طرف مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز