دهه فجر خواهران

دهه فجر خواهران

 

‌‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسابقات ورزشی کارکنان خواهر به مناسبت گرامیداشت دهه‌فجر در رشته‌های شنا، دوهمگانی، پرش با گونی، طناب زنی، پرتاب توپ به سبد از تاریخ ۱۷/‏۱۱/‏۹۵‬ لغایت ۲۰/۱۱/ ۹۵ برگزار گردید.

نتایج مسابقات دوهمگانی

 

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

فرزانه کیومرزی

فاطمه عدیمی

صغری حاتم زاده

 

 

نتایج مسابقات طناب زنی

 

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

سکینه عباسی

صغری حاتم زاده

فاطمه عدیمی

 

 

نتایج مسابقات پرش با گونی

 

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

صغری حاتم زاده

زینب قلمی

سمیرا میرزادوست

 

 

نتایج مسابقات پرتاب توپ به سبد

 

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

فاطمه روزافزون

سکینه عباسی

فاطمه عدیمی

 

 

نتایج مسابقات شنا

مواد مسابقات

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

۳۳ متر آزاد (زیر ۴۰ سال)

ایلقار جعفری

وجیهه جوانی

زینب قلمی

۳۳ متر آزاد (بالای ۴۰ سال)

فرزانه کیومرثی

منیره داور

منصوره محمدلو

۶۶ متر آزاد

وجیهه جوانی

فرزانه کیومرثی

ایلقار جعفری