جشنواره برف و یخ

جشنواره برف و یخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری جشنواره برف و یخ دانشجویان دختر دانشگاه تبریز

جشنواره برف و یخ دانشجویان دختر دانشگاه تبریز در ارتفاعات سهند برگزار گردید. این جشنواره با حضور بیش از ۴۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تبریز در روز پنجشنبه مورخ ۲۷/‏۰۱/‏۹۴‬ و به همت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز برگزار گردید که در پایان این جشنواره به نفرات و طرح‌های برتر جوایزی از طرف تربیت بدنی اهدا شد.