جشنواره ورزشی دانشجویان پسر

جشنواره ورزشی دانشجویان پسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این دوره از مسابقات طبق روال سال‌های پیش با هدف گسترش فرهنگ حرکت و ورزش جهت افزایش نشاط عمومی در بین دانشجویان و جذب و مشارکت در برنامه‌های سازنده و فعالیت‌های فراگیر ورزشی برای تقویت روحیه، ایجاد شور و نشاط و شادابی و همچنین توسعه فعالیت‌های ورزشی و رقابت‌های سالم بین دانشکده ها از تاریخ ۱۶ آبان الی ۲۰ آذر ماه سال ۹۵ در مجموعه‌های ورزشی استادیوم و ژیمنازیوم دانشگاه برگزار گردید.

جدول مقام‌ها ی دانشجویان پسر (سال ۹۵)

رشته ورزشی

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

مقام چهارم

مقام پنجم

مقام ششم

والیبال

ادبیات

مکانیک

کشاورزی

جغرافیا

------

------

بسکتبال

مکانیک

فیزیک

تربیت بدنی

برق

فنی مرند

علوم طبیعی

بدمینتون

کشاورزی

تربیت بدنی

دامپزشکی

مکانیک

فنی مرند

علوم طبیعی

دو و میدانی

تربیت بدنی

کشاورزی

مکانیک

حقوق و علوم اجتماعی

علوم تربیتی

فنی مرند

کشتی آزاد

دامپزشکی

فنی مرند

تربیت بدنی

کشاورزی

حقوق و علوم اجتماعی

عمران

کشتی فرنگی

فنی مرند

تربیت بدنی

کشاورزی

کشاورزی اهر

مکانیک و برق

------

شنا

مکانیک

تربیت بدنی

فیزیک

عمران

فناوری‌های نوین

کشاورزی

تنیس روی میز

برق

کشاورزی

مکانیک

ادبیات

------

------

فوتسال

تربیت بدنی

پردیس ارس

عمران

کشاورزی

------

------

 

 

نتایج کلی

مقام اول: دانشکده‌‌های تربیت بدنی و کشاورزی با مجموع ۶۳ امتیاز

مقام دوم: دانشکده مکانیک با مجموع ۵/۵۷ امتیاز

مقام سوم: دانشکده فنی مرند با مجموع ۳۶ امتیاز