مسابقات خوابگاهی پسران

مسابقات خوابگاهی پسران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به منظور گرامیداشت هفته خوابگاههای دانشجویی مسابقات ورزشی مختلفی در خوابگاههای شهرک امام، فجر، ولیعصر و شهدا برگزار گردید که نتایج کلی این مسابقات به شرح زیر می باشد:

دانشجویان پسر (اردیبهشت ماه ۹۵)

ایام هفته

تاریخ

برنامه اجرایی

مکان

مناسبت

دوشنبه

۲۷/۲/۹۵

روپایی

خوابگاه ولی عصر

 

جوان، نشاط، سلامت، ورزش

پنالتی فوتبال

خوابگاه شهرک امام

طناب کشی

خوابگاه فجر

سه شنبه

۲۸/۲/۹۵

والیبال ساحلی

خوابگاه ولی عصر

 

جوان، نشاط، ازدواج و خانواده

طناب زنی

خوابگاه شهرک امام

پرش با گونی

خوابگاه فجر

چهارشنبه

۲۹/۲/۹۵

پنالتی فوتبال

خوابگاه ولی عصر

 

جوان، نشاط، نوآوری

پرش با گونی

خوابگاه شهرک امام

شوت بسکتبال

خوابگاه فجر

پنجشنبه

۳۰/۲/۹۵

تنیس روی میز

خوابگاه ولی عصر

 

جوان، نشاط، سبک زندگی، محیط زیست

شوت بسکتبال

خوابگاه شهرک امام

جمعه

۳۱/۲/۹۵

شوت بسکتبال

خوابگاه ولی عصر

 

جوان، نشاط، اقتصاد مقاومتی و عزم ملی

ایستگاه تندستی

خوابگاه شهرک امام

شنبه

۱/۳/۹۵

پرش با گونی و طناب زنی

خوابگاه ولی عصر

 

جوان، نشاط، مشارکت اجتماعی

طناب زنی

خوابگاه فجر

یکشنبه

۲/۳/۹۵

دارت

خوابگاه فجر

 

جوان، نشاط، انتظار

طناب کشی

خوابگاه ولی عصر

 

 

دانشجویان دختر (اردیبهشت ماه ۹۵)

ایام هفته

تاریخ

برنامه اجرایی

مکان

مناسبت

دوشنبه

۲۷/۲/۹۵

طناب زنی

خوابگاه شهدا

جوان، نشاط، سلامت، ورزش

سه شنبه

۲۸/۲/۹۵

دارت

خوابگاه شهدا

جوان، نشاط، ازدواج و خانواده

چهارشنبه

۲۹/۲/۹۵

هولاهوپ

خوابگاه شهدا

جوان، نشاط، نوآوری

پنجشنبه

۳۰/۲/۹۵

روپایی با توپ

خوابگاه شهدا

جوان، نشاط، سبک زندگی، محیط زیست

جمعه

۳۱/۲/۹۵

شوت بسکتبال

خوابگاه شهدا

جوان، نشاط، اقتصاد مقاومتی و عزم ملی

شنبه

۱/۳/۹۵

پرش با گونی

خوابگاه شهدا

جوان، نشاط، مشارکت اجتماعی

یکشنبه

۲/۳/۹۵

دوچرخه سواری

خوابگاه شهدا

جوان، نشاط، انتظار