نتایج مسابقات ورزشی منطقه ۲ پسران

نتایج مسابقات ورزشی منطقه ۲ پسران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش نهایی مسابقات ورزشی دانشگاه‌های منطقه ۲ کشور (دانشجویان پسر) سال ۱۳۹۴

ردیف

رشته ورزشی

نتایج تیمی

زمان برگزاری

دانشگاه میزبان

تعداد ورزشکار

اسامی دانشگاه‌های شرکت کننده

تیم‌های اول و دوم

۱

فوتسال

تبریز - ارومیه

اسفند

ارومیه و تبریز

۱۲۰

تبریز – زنجان – محقق اردبیلی – ارومیه – صنعتی سهند – صنعتی ارومیه مراغه- بناب – تحصیلات تکمیلی زنجان و شهید مدنی

۲

بسکتبال

صنعتی سهند – زنجان

بهمن

تبریز

۸۴

تبریز – زنجان – محقق اردبیلی– ارومیه – صنعتی سهند – هنر اسلامی

و شهید مدنی

۳

والیبال

ارومیه – تبریز

آذر و اسفند

ارومیه و تبریز

۹۶

تبریز – زنجان – محقق اردبیلی – ارومیه – صنعتی سهند – هنر اسلامی

بناب – زنجان

۴

شنا

زنجان – محقق اردبیلی

آذر

ارومیه

۵۲

تبریز – زنجان – محقق اردبیلی – ارومیه – صنعتی سهند –هنر اسلامی- صنعتی ارومیه - تحصیلات تکمیلی زنجان

۵

دو و میدانی

تبریز – محقق اردبیلی

آذر

تبریز

۸۰

تبریز – زنجان – محقق اردبیلی – ارومیه – صنعتی سهند – هنر اسلامی - مراغه - بناب - صنعتی ارومیه و شهید مدنی

۶

تنیس روی میز

تبریز – شهید مدنی

آذر

شهید مدنی

۳۶

تبریز – زنجان – محقق اردبیلی – ارومیه – صنعتی سهند – هنر اسلامی -مراغه - بناب - صنعتی ارومیه و شهید مدنی

۷

بدمینتون

پیام نور زنجان – صنعتی سهند

آذر

صنعتی سهند

۵۰

تبریز – زنجان – محقق اردبیلی – ارومیه – صنعتی سهند – هنر اسلامی- مراغه - بناب - صنعتی ارومیه و پیام نور زنجان

۸

تکواندو

زنجان - تبریز

دی

شهید مدنی

۴۶

تبریز – زنجان – محقق اردبیلی– ارومیه – صنعتی سهند – هنر اسلامی -مراغه - بناب - صنعتی ارومیه

۹

کشتی آزاد

زنجان - تبریز

اسفند

تبریز

۵۱

تبریز – زنجان – محقق اردبیلی – ارومیه – صنعتی سهند – مراغه-صنعتی ارومیه - بناب– زنجان و شهید مدنی

۱۰

کشتی فرنگی

محقق اردبیلی - تبریز

اسفند

تبریز

۲۷

تبریز – زنجان – محقق اردبیلی – ارومیه – مراغه - بناب و شهید مدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: دوومیدانی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (رشته‌های انفرادی)

منطقه ۲ کشور - سال ۱۳۹۴

 

مواد

مقام اول

مقام دوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

اسامی دانشگاه های شرکت کننده

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

۱۰۰ متر

حمید فکری

شهیدمدنی آذربایجان

سینا ابراهیم نژاد

زنجان

آذرماه

تبریز

تبریز- شهید مدنی آذربایجان- صنعتی سهند – صنعتی ارومیه – هنر اسلامی تبریز – ارومیه- بناب- مراغه – زنجان و محقق اردبیلی

۱۱۰ متر بامانع

امیر قربانی

تبریز

پویا رضوانی اصل

تبریز

"

"

" "

۲۰۰ متر

امیر قربانی

تبریز

علی گلزاری

ارومیه

"

"

" "

۴۰۰ متر بامانع

امید رنجبر

تبریز

سجاد فرض الهی

محقق اردبیلی

"

"

" "

۴۰۰ متر

احمد سعادتی

تبریز

سجاد فرض الهی

محقق اردبیلی

"

"

" "

۸۰۰ متر

حسن عابدی

تبریز

حامد مصطفوی

زنجان

"

"

" "

۱۵۰۰ متر

حسن عابدی

تبریز

میلاد اسد زاده

ارومیه

"

"

" "

۳۰۰۰ متر بامانع

یونس آزاد

تبریز

هیوا نظری

تبریز

"

"

" "

۵۰۰۰ متر

یونس آزاد

تبریز

هیوا نظری

تبریز

"

"

" "

پیاده روی

مسلم ملکویی

محقق اردبیلی

مرتضی نوروزی (زنجان) و

مصطفی مرادخانی (هنر اسلامی)

 

 

"

 

"

" "

پرش طول

امیر قربانی

تبریز

پویا رضوانی اصل

تبریز

"

"

" "

 

 

 

 

 

 

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: دوومیدانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (رشته های انفرادی)

منطقه ۲ کشور - سال ۱۳۹۴

 

مواد

مقام اول

مقام دوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

اسامی دانشگاه های شرکت کننده

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

پرش سه گام

سجاد فرض الهی

محقق اردبیلی

پویا رضوانی اصل

تبریز

آذر ماه

تبریز

تبریز- شهید مدنی آذربایجان- صنعتی سهند صنعتی ارومیه هنر اسلامی تبریز ارومیه- بناب- مراغه زنجان و محقق اردبیلی

پرش ارتفاع

مهدی فضلی

زنجان

محمد اکبری

هنر اسلامی

"

"

" "

پرتاب وزنه

محسن دادرس اصل

محقق اردبیلی

سعید آقا میری

محقق اردبیلی

"

"

" "

پرتاب نیزه

رضا شکر زاده

شهید مدنی آذربایجان

جواد مراد نژاد

هنر اسلامی

"

"

" "

پرتاب دیسک

محسن دادرس اصل

محقق اردبیلی

سعید آقا میری

محقق اردبیلی

"

"

" "

۱۰۰×۴ متر

دانشگاه تبریز

دانشگاه هنر اسلامی

"

"

" "

۴۰۰×۴ متر

دانشگاه ارومیه

دانشگاه تبریز

"

"

" "

دهگانه

میثم منصوری

هنر اسلامی

پیمان نوشته

شهید مدنی

"

"

" "

۱۰۰۰۰ متر

محمد تاژانی

هنر اسلامی

ابراهیم طاهرمیرزانلو

شهید مدنی

"

"

" "

پرش با نیزه

محمد اکبری

هنر اسلامی

محمد خلیلی

شهید مدنی

"

"

" "

پرتاب چکش

جواد مرادنژاد

هنر اسلامی

مهدی رسولی

ارومیه

"

"

" "

 

 

 

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: شنا دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (رشته های انفرادی)

منطقه ۲ کشور - سال ۱۳۹۴

مواد

مقام اول

مقام دوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

اسامی دانشگاه های شرکت کننده

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

۵۰ متر پروانه

بهزاد اصغری

صنعتی سهند

محمدرضا منصوری

زنجان

آذر ماه

ارومیه

ارومیه- تبریز- شهید مدنی آذربایجان- صنعتی سهند – صنعتی ارومیه - تحصیلات تکمیلی زنجان- زنجان و محقق اردبیلی

۵۰ متر پروانه

اشکان شکورزاده

تبریز

علیرضا عبدالهی

زنجان

"

"

" "

۱۰۰ متر آزاد

فرید خوش خط

زنجان

پرهام پروری

صنعتی ارومیه

"

"

" "

۲۰۰ متر مختلط انفرادی

فرید خوش خط

زنجان

مهدی معز اردلان

شهید مدنی

"

"

" "

۱۰۰ متر کرال پشت

معین حنیفی

زنجان

ساسان خلیل زاده

محقق اردبیلی

"

"

" "

۲۰۰ متر آزاد

مهدی پرگاریان

زنجان

فرهاد سعیدیون

زنجان

"

"

" "

۵۰ متر آزاد

مهدی معز اردلان

شهید مدنی

پرهام پروری

صنعتی ارومیه

"

"

" "

۱۰۰ متر پروانه

محمدجواد حاجی زاده

محقق اردبیلی

صادق کوشکی نیا

شهید مدنی

"

"

" "

۵۰ متر کرال پشت

پرهام پروری

صنعتی ارومیه

بهزاد اصغری

صنعتی سهند

"

"

" "

۴۰۰ متر آزاد

معین حنیفی

زنجان

معین ساروخانی

زنجان

"

"

" "

۱۰۰ متر قورباغه

حبیب مرادی

تحصیلات تکمیلی زنجان

علیرضا عبدالهی

زنجان

"

"

" "

۵۰ × ۴ متر مختلط تیمی

دانشگاه زنجان

دانشگاه تبریز

"

"

" "

۱۰۰ × ۴ متر مختلط تیمی

دانشگاه زنجان

محقق اردبیلی

"

"

" "

۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی

دانشگاه زنجان

محقق اردبیلی

"

"

" "

 

 

 

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: بدمینتون دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (رشته های انفرادی)

منطقه ۲ کشور - سال ۱۳۹۴

 

ماده

مقام اول

مقام دوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

اسامی دانشگاه های شرکت کننده

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

دوبل

وحید صادقی و شهریار مصلی نژاد

تبریز

(رامین صفی، آرمین انصاری)

زنجان

آذر ماه

صنعتی سهند

تبریز- صنعتی سهند– هنر اسلامی تبریز – ارومیه- بناب- مراغه – زنجان –محقق اردبیلی و پیام نور زنجان

انفرادی

علیرضا فغفوری

زنجان

بهرنگ ایمانی آذر

ارومیه

آذر ماه

صنعتی سهند

" "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: کشتی آزاد دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (رشته‌های انفرادی)

منطقه ۲ کشور - سال ۱۳۹۴

 

اوزان

مقام اول

مقام دوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

اسامی دانشگاه های شرکت کننده

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

۵۷ کیلو گرم

ایوب اکبری

زنجان

اویس آهنگر

هنر اسلامی تبریز

اسفند ماه

تبریز

تبریز ارومیه - صنعتی سهند شهید مدنی آذربایجان -مراغه- هنر اسلامی- بناب- محقق اردبیلی و زنجان

۶۱ کیلو گرم

رسول احمدخانی

زنجان

حسین گنجی

محقق اردبیلی

"

"

"

۶۵ کیلو گرم

حسین جدی

زنجان

میلاد اسماعیلیان

شهید مدنی آذربایجان

"

"

"

۷۰ کیلو گرم

وحید کردلو

زنجان

رسول اصلانی

محقق اردبیلی

"

"

"

۷۴ کیلو گرم

کریم حسن زاده

تبریز

مهران نجاتی

زنجان

"

"

"

۸۶ کیلو گرم

رضا ص ا لح منش

بناب

بهمن ایزدیار

تبریز

"

"

"

۹۷ کیلو گرم

علی عیوض خانی

زنجان

وحید جباری

محقق اردبیلی

"

"

"

۱۲۵ کیلوگرم

رضا الهامی

بناب

سعید حسین زاده

تبریز

"

"

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: کشتی فرنگی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (رشته های انفرادی)

منطقه ۲ کشور - سال ۱۳۹۴

 

اوزان

مقام اول

مقام دوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

اسامی دانشگاه های شرکت کننده

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

۵۹ کیلو گرم

محمدحسین رحیمی

بناب

رضا عیسی بیگلو

تبریز

اسفند ماه

تبریز

تبریز ارومیه شهید مدنی آذربایجان -مراغه- بناب- محقق اردبیلی و زنجان

۶۶ کیلو گرم

سعید بونیک

تبریز

اکبر صمدی

زنجان

"

"

"

۷۱ کیلو گرم

جعفر یوسفی

زنجان

جمیل رحمانی

شهید مدنی آذربایجان

"

"

"

۷۵ کیلو گرم

شادمان رحیمی

تبریز

محمدجواد قجری

ارومیه

"

"

"

۸۰ کیلو گرم

رضا محمدعلیپور

محقق اردبیلی

احمد مرادی

تبریز

"

"

"

۸۵ کیلو گرم

نوید لطفی

محقق اردبیلی

فرشید علیزاده

تبریز

"

"

"

۹۸ کیلو گرم

علی صداقتی

محقق اردبیلی

سیدوحید صالحی

تبریز

"

"

"

۱۳۰ کیلوگرم

سیدمهدی موسوی

محقق اردبیلی

فرید مسن

تبریز

"

"

"

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (رشته های انفرادی)

منطقه ۲ کشور - سال ۱۳۹۴

 

اوزان

مقام اول

مقام دوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

اسامی دانشگاه های شرکت کننده

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

وزن اول

جلال محمدی

زنجان

محمدرضا مهدوی

هنر اسلامی

دی ماه

شهید مدنی آذربایجان

شهیدمدنی- تبریز - صنعتی سهند – صنعتی ارومیه– ارومیه- بناب زنجان – هنر اسلامی و محقق اردبیلی

وزن دوم

سهند برزگر

تبریز

محمد حاتمی

صنعتی سهند

"

"

"

وزن سوم

سید رضا صفری

زنجان

بابک رضاپور

تبریز

"

"

"

وزن چهارم

علی حسین نژاد

اردبیل

علی عباسی

ارومیه

"

"

"

وزن پنجم

بهنام اروج زاده

تبریز

افشین ابراهیمی

زنجان

"

"

"

وزن ششم

رضا شکر زاده

شهید مدنی

حسین زارعی

بناب

"

"

"

وزن هفتم

امیر خدایی

ارومیه

امید برفی

زنجان

"

"

"

وزن هشتم

سعید طاهری

صنعتی ارومیه

نیما نشانی

اردبیل

"

"

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته: تنیس روی میز (انفرادی و دوبل) دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

منطقه ۲ کشور - سال ۱۳۹۴

 

رشته

مقام اول

مقام دوم

تاریخ برگزاری

دانشگاه میزبان

اسامی دانشگاه‌های شرکت کننده

ورزشکار

دانشگاه

ورزشکار

دانشگاه

انفرادی

وحید دلشب

ارومیه

هژیر خواجوی

صنعتی ارومیه

آذرماه

شهید مدنی آذربایجان

تبریز- شهید مدنی - صنعتی سهند - صنعتی ارومیه – هنر اسلامی – ارومیه بناب- مراغه – زنجان و محقق اردبیلی

دوبل

وحید دلشب و عباس مال اندیش

ارومیه

محمد آتش‌زر و سهیل مجیدی

صنعتی سهند

"

"

" "