اخبار - آرشیو

جشنواره برف و یخ

جشنواره برف و یخ

برگزاری جشنواره برف و یخ دانشجویان دختر دانشگاه تبریز جشنواره برف و یخ دانشجویان دختر دانشگاه تبریز در ارتفاعات سهند برگزار گردید. این جشنواره با حضور بیش از 40 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تبریز در روز پنجشنبه مورخ 27/1/94 برگزار و در پایان به نفرات و طرح¬های برتر جوایزی از طرف تربیت بدنی اهدا شد.

ادامه مطلب