اخبار - آرشیو

بیستمین جشنواره ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز

بیستمین جشنواره ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز

بیستمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تبریز با حضور بیش از ۲۰۰۰ دانشجو در رشته های مختلف ورزشی در مجموعه های ورزشی ژیمنازیوم و استادیوم دانشگاه تبریز برگزار میگردد و تیم های ورزشی منتخب دانشکده ها با هم به رقابت می پردازند. شایان ذکر است ورزشکاران منتخب دانشگاه تبریز جهت حضور در مسابقات منطقه ای و کشوری از میان این ورزشکاران انتخاب خواهند گردید.

ادامه مطلب