مسابقات انتخابی المپیاد دانشگاههای منطقه ۳ کشور

۱۱ مهر ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۴ کد خبر : ۶۲۷۴ اطلاعیه ها اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۱۴
مسابقات انتخابی المپیاد دانشگاههای منطقه ۳ کشور در تیر ماه سال جاری و به میزبانی دانشگاههای منطقه در بخش پسران و دختران برگزار گردید. این مسابقات در بخش پسران در رشته های دو و میدانی، تکواندو، شنا، کشتی آزاد و فرنگی و جودو و در بخش دختران در رشته های تیراندازی، شنا، تکواندو و دو و میدانی برگزار گردید و این نتایج حاصل شد: مسابقات پسران: دو و میدانی: دانشگاه تبریز مقام اول - دانشگاه محقق اردبیلی مقام دوم - دانشگاه زنجان مقام سوم - شنا: دانشگاه زنجان مقام اول - دانشگاه تبریز مقام دوم - دانشگاه محقق اردبیلی مقام سوم - تکواندو: دانشگاه ارومیه مقام اول - دانشگاه تبریز مقام دوم - دانشگاه زنجان مقام سوم - کشتی آزاد: دانشگاه محقق اردبیلی - دانشگاه تبریز مقام دوم - دانشگاه ارومیه مقام سوم - کشتی فرنگی: دانشگاه محقق اردبیلی - دانشگاه تبریز مقام دوم - دانشگاه بناب مقام سوم - جودو: دانشگاه تبریز مقام اول - دانشگاه محقق اردبیلی مقام دوم - مسابقات دختران: تکواندو: دانشگاه تبریز مقام اول- دانشگاه ارومیه مقام دوم - دانشگاه شهید مدنی مقام سوم - دو و میدانی: دانشگاه تبریز مقام اول - دانشگاه زنجان مقام دوم - دانشگاه محقق اردبیلی مقام سوم - شنا: دانشگاه تبریز مقام اول - دانشگاه زنجان مقام دوم - دانشگاه هنر اسلامی مقام سوم - تیراندازی با تفنگ: دانشگاه ارومیه مقام اول - دانشگاه تبریز مقام دوم - دانشگاه هنر اسلامی مقام سوم - تیراندازی با تپانچه: دانشگاه تبریز مقام اول - دانشگاه ارومیه مقام دوم
مسابقات انتخابی المپیاد دانشگاههای منطقه ۳ کشور

نظر شما :