اخبار

تکمیل اجرای طرح تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی

تکمیل اجرای طرح تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی

در ادامه طرح تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی دانشگاه تبریز ، سه دستگاه اسکوربورد به ارزش بیش از ۴۰ میلیون تومان خریداری شده و دو عدد درب ورودی سالن فوتسال (درب اصلی و درب اضطراری) تعویض گردید . همچنین محوطه ژیمنازیوم دانشگاه به صورت کامل خط کشی شده و برای پارک حدود ۷۵ خودرو آماده سازی گردید.

ادامه مطلب