برادران

۰۲ خرداد ۱۳۸۹ ۵۹
تیم جودو(شیراز95)
تیم کاراته پسران(همدان95)
المپیاد مشهد95
تیم فوتبال دانشگاه تبریز (سال 93)
جشنواه برف ویخ
۳
مسابقات منطقه آذر 94
تیم تکواندو پسران
تیم شنای پسران
تیم پینگ پنگ دانشگاه
تیم کشتی دانشگاه
تیم فوتسال دانشگاه
تیم والیبال دانشگاه
تیم دو و میدانی دانشگاه
تیم بدمینتون دانشگاه
مسابقه دو همگانی
مسابقات خوابگاهی
۱۰
۱۱
۱
۲
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۳
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
21
22
دانشگاه وان
دانشگاه وان - والیبال
دانشگاه وان - فوتسال
دانشگاه وان - پینگ پنگ
دریاچه وان
دانشگاه وان - جلسه
دوی عمومی. هفته تربیت بدنی
دوی عمومی. هفته تربیت بدنی ۹۲
دوی عمومی. هفته تربیت بدنی مهر ۹۲
تیم دو و میدانی پسران مقام سوم المپیاد
تیم والیبال دانشگاه تبریز -المپیاد ۹۳
تیم بسکتبال دانشگاه تبریز-المپیاد۹۳
مدال طلای بهزاد ذبیحی-المپیاد۹۳
مراسم افتتاحیه المپیاد پسران-۹۳
افتتاحیه المپیاد پسران-۹۳
اسکی
تیم فوتسال حراست الف قهرمان مسابقات کارمندان
تیم فوتسال سازمان مرکزی نایب قهرمان مسابقات کارمندان
تیم فوتسال پشتیبانی مقام سوم مسابقات فوتسال کارمندان
تیم فوتسال بسیج مقام چهارم مسابقات فوتسال کارمندان
تیم فوتسال دانشگاه تبریز
هفته تربیت بدنی