بیست و دومین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تبریز برگزار شد

این دوره از مسابقات طبق روال سال‌های پیش با هدف گسترش فرهنگ حرکت و ورزش جهت افزایش نشاط عمومی در بین دانشجویان و جذب و مشارکت در برنامه‌های سازنده و فعالیت‌های فراگیر ورزشی برای تقویت روحیه، ایجاد شور و نشاط و شادابی و همچنین توسعه فعالیت‌های ورزشی و رقابت‌های سالم بین دانشکده‌ها از تاریخ ۱۶ آبان الی ۲۰ آذر ماه سال ۹۵ در مجموعه‌های ورزشی استادیوم و ژیمنازیوم دانشگاه برگزار گردید.
اهداف:
۱- ایجاد زمینه مساعد برای وفاق جمعی و وحدت دانشجویی
۲- تقویت روحیه شور و نشاط و شادابی و جلوگیری از رخوت و سستی در بین دانشجویان
۳- تلاش در جهت ارتباط نزدیک و صمیمی بین دانشجویان شرکت کننده و مسئولین دانشگاه
۴- توسعه مشارکت و مسئولیت پذیری دانشجویان در سازماندهی و اجرای فعالیت‌های ورزش دانشجویی
۵- افزایش جمعیت دانشجویی تحت پوشش فعالیت‌های ورزشی
۶- تقویت فعالیت‌های ورزشی درون دانشگاهی و توسعه رقابت‌های بین دانشکده‌ای
۷- انتخاب تیمهای منتخب دانشگاه جهت شرکت در مسابقات منطقه‌ای، کشوری و چند جانبه
این دوره از مسابقات با شرکت بیش از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر (برادران ۱۲ رشته ورزشی و خواهران نیز در ۱۰ رشته ورزشی) از ۲۰ دانشکده دانشگاه تبریز برگزار گردید.
شایان ذکر است که دانشجویان شرکت کننده در این مسابقات افراد منتخب دانشکدهٔ خود می‌باشند که از بین تعداد کثیری از ورزشکاران انتخاب گردیده‌اند.